Největší rajčatová farma v ČR?

neub9
By neub9
2 Min Read

Zdálo by se, že pěstování rajčat by mohlo probíhat na úrodné rovině Moravy nebo v polabí, ale skutečnost je jiná. Skleníky pro pěstování rajčat se nacházejí přímo na areálu Tušimické uhelné elektrárny nedaleko Kadaně.

Tyto skleníky jsou umístěny na ploše bývalého bloku Tušimice I, který už není v provozu. V okolí se nacházejí pouze některé související stavby, cesty a tratě. Nedávno firma publikovala článek o svém zájmu o pěstování rajčat.

Skleníky jsou vytápěné zbytkovým teplem z elektrárny a přeplňované CO2, což umožňuje rychlejší růst hydroponicky pěstovaných rajčat. Snaží se vyřešit problém získání technologického plynu CO2, a to v době, kdy se celý svět potýká s vysokou koncentrací tohoto plynu v atmosféře.

V blízkosti Tušimic se nacházejí také skleníky jiné pěstitelské firmy, které také využívají teplo z elektrárny.

Tyto nové metody ukazují, že nová doba přináší nová řešení. Zůstáváme však v očekávání, zda jsou tato řešení skutečně nejlepší.

Během mapování katastru Tušimic jsem získal další zajímavá zjištění. Detailně jsem si prohlédl, jak tepelná elektrárna Tušimice II vypadá, a na leteckém snímku jsem rozeznal její hlavní technologické části. Okolo elektráren je vždy nepříliš atraktivní území, které je však pro takový průmyslový komplex nezbytné. Možná si ho v budoucnosti příroda zase převezme zpět.

Share This Article
Leave a comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *