Jiri Podhorecky’s Diary | Moje zkušenost s Missing Maps pro MSF

neub9
By neub9
2 Min Read

Jedním z mých prvních setkání s otevřenými projekty byl blog Kliktivisti, který se věnoval internetovým tématům pro lidi intenzivně pohybující se na internetu. Tento blog se snažil ukázat, že aktivita na internetu může mít pozitivní přínos, a to tím, že se zaměřuje na užitečné aktivity a vyhýbá se těm neužitečným. Jednou z osobností, která mě oslovila, byl Jan Böhm, a jeho zapojení do nového projektu Missing Maps v ČR.

Zanedlouho jsem také začal více věnovat svůj čas mapování v rámci projektu Missing Maps. Učastnil jsem se Mapathonů v Praze a zažil jsem úžasnou atmosféru plnou nadšení a pocitu dobré vykonané práce. Díky těmto událostem jsem navštívil místa v Praze, kam bych se běžně nedostal, a setkal jsem se s zajímavými hosty sdílejícími své osobní zkušenosti s činností Lékařů bez hranic.

Kromě toho jsem se věnoval i mapování mimo pořádané akce a dokonce jsem vedl přípravu a organizaci jednoho z mapathonů. I přes změny v mém životě jsem nadále podporoval projekt Missing Maps tím, že jsem se podílel na překladech a dalších aktivitách.

  • Doplnil jsem české překlady k příručce LearnOSM na Transifexu.
  • Přeložil jsem veřejný web a uživatelské rozhraní Tasking Manageru na Transifexu.
  • Doplnil jsem český překlad do uživatelského rozhraní aplikace MapSwipe.
  • Na MapSwipe jsem dosáhl vysokého skóre.
  • Pokračoval jsem v mapování pro Missing Maps, včetně zakreslování cest v různých lokalitách.

Tato práce mi přinesla nejen pocit uspokojení z množství odvedené práce, ale také z nadšení a zapojení různých lidí. Komunita Missing Maps pro ČR a SR se stala přední aktivní silou v celosvětovém měřítku, což bylo z velké části díky opakovaným a dobře zvládnutým mapathonům. I přes změny v mém životě mám stále v úmyslu podporovat tento projekt a věnovat mu svůj čas a energii, kdykoliv je to možné.

Share This Article
Leave a comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *