Jiri Podhorecky’s Diary | Ideální navigace (ne)existuje

neub9
By neub9
4 Min Read

Uživatelé map nejčastěji využívají v mobilních zařízeních nebo při navigaci v autech. Existují různé typy uživatelů, od těch, kteří preferují Google, Waze, Mapy.cz, Garmin, až po ty, kteří nemají vůbec ponětí, který navigační systém používají a proč se ztratili.

Vysvětlování nedostatků oblíbeného navigátoru uživateli je obtížné, protože tyto nedostatky na mapě nejsou zjevné. Přednosti navigace mohou být objeveny kdekoli, ale někdy se mohou ukázat, že nejsou tak zřetelné. Například při návštěvě Českého Krumlova.

Osobně sice nejezdím autem, ale vědomí nedostatků navigačních systémů jsem si uvědomoval vždy, když jsem musel vysvětlovat, že cesta pro auto nevede touto cestou a jejich skutečný cíl je jinde, než jak jim ukazuje jejich mobilní navigátor.

Většina navigačních systémů, zejména ty zabudované v autech, je určena pouze pro osobní automobily a bere v úvahu pouze dopravní omezení pro auta. Není schopna zaměřit se na pěší, cyklistické, turistické nebo trailové cesty.

Abych se vyhnul opakovaným vysvětlováním uživatelům, že jejich navigační systém není ten správný, rozhodl jsem se vylepšit uživatelskou přívětivost map pro tyto situace. Zpočátku jsem provedl mapování Českého Krumlova v OSM a následně jsem průběžně kontroluj novinky a detaily, aby všechny ulice a cesty byly správně využity v navigaci.

Následným krokem bylo zkoumání různých mapových aplikací a jejich chování. Zde jsou mé postřehy u některých z nich.

Google maps

Tyto mapy jsou často využívané lidmi z celého světa. Uživatelé si myslí, že Google mapy poskytují naprosto přesné informace o cestách v zahraničí, avšak realita je jiná. Google navigátor nedokáže řídit auto po pěší zóně, což je v případě Českého Krumlova zcela entscheidende. Každý motorizovaný turista se totiž nutně potřebuje dostat autem až před hotel! Ví to někdo? Nikdo to neví, dokud na místě nezjistí, že google neví jak se tam dostat.

OrganicMaps

Tato mobilní aplikace plně využívá mapová data z OSM. Navíc je dostupná offline, což je skvělé v situacích, kdy nechcete platit za datový tarif.

Apple Mapy

Původně tyto mapy využívaly pouze vlastní mapová data, ale později začaly v některých zemích přebírat OSM data. Stále však mají vlastní datovou vrstvu pro body zájmu a v mnoha případech jsou mapy neúplné a nepřesné. Osobně je na mobilu nepoužívám.

Mapy.cz

Tato mapová služba má vyspělé uživatelské prostředí pro hledání tras, nicméně stále lze najít některé nedostatky. Například má málo cyklistických profilů, což znemožňuje vyhledávání tras pro cyklisty na silničních kolech. Zejména v ČR má však nejkomplexnější mapová data pro veřejnost.

Tento navigátor je poměrně efektivní pro hledání tras pěšky nebo na kole, ale nalezené trasy se liší podle použitého engine. Má své limity a pro složitější hledání tras bych raději využil jiný navigační systém.

ORS Maps

OpenRoute Services – mapová navigace s pokročilými funkcemi při hledání tras a je využívána i ve variantě pro krizové situace a humanitární pomoc. Tento navigační systém se mi zalíbil, protože nabízí vyhledávání tras podle různých profilů vozidel. Hlasová navigace bohužel zůstala pouze v angličtině.

Okružní trasa nejkratší cestou

Projekt VROOM je skvělým nástrojem pro hledání ideálních tras, které spojují body zájmu na mapě. Nicméně i zde je možné najít nedostatky, jelikož naviguje pouze jako jízdu a nenabízí optimální trasy pro pěší, tam, kde je zákaz vjezdu vozidel.

A takhle se to točí!

Share This Article
Leave a comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *